Capitolul IV - Sanctiuni

Art. 16
Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

Art. 17
Incalcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum si declararea de date false prin actul prevazut la art. 6 lit. h) constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) efectuarea de investigatii in alte cazuri decat cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau cu incalcarea prevederilor art. 12 lit. b)–d) si ale art. 13;
b) incalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 7 alin. (6);
c) incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 alin. (1) lit. a)–e).

Art. 19
(1) Contraventiile prevazute la art. 18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) faptele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
(2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 18 lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice, caz in care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 20
(1) Repetarea savarsirii contraventiilor prevazute la art. 18 lit. a) si c) in interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioada de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendarii se dispun, in toate cazurile, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau a Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, si se comunica persoanei in cauza.

Art. 21
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti anume desemnati de Inspectoratul General al Politiei Romane.

Art. 22
Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29, se aplica si contraventiilor prevazute de prezenta lege.

Art. 23
(1) Incalcarea obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)–e) atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupa caz, a licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz, licenta de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleaza daca, intr-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savarsita din nou una dintre faptele care atrag masura suspendarii.

Art. 24
(1) Masurile prevazute la art. 23 referitoare la suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispun de catre inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, dupa caz, de catre Directia generala de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, in conditiile prezentei legi, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.


Contact telefonic
Tel.: 0234 522 236
Tel.: 0741 244 457
Tel.: 0721 204 382
Fax: 0234 576 158
specialdetect@yahoo.com