Capitolul V - Dispozitii finale

Art. 25
Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26
Inspectoratul General al Politiei Romane tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27
Nomenclatorul de activitati din economia nationala se completeaza cu activitatea de detectiv particular.

Art. 28
(1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.
(2) Documentele necesare pentru dobandirea calitatii de detectiv particular, altele decat cele prevazute la alin.
(1), eliberate cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, de catre
autoritatile statului de origine sau de provenienta, sunt recunoscute in conditiile legii.

Art. 29
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Romane si Serviciul Roman de Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care il vor supune aprobarii Guvernului.


Contact telefonic
Tel.: 0234 522 236
Tel.: 0741 244 457
Tel.: 0721 204 382
Fax: 0234 576 158
specialdetect@yahoo.com