Legislaţie

Legea Nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I Nr. 530 din 23 iulie 2003.

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Detectivul particular este persoana atestata in conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor ...[citeste tot]

Capitolul II - Dobandirea calitatii de detectiv particular

Art. 4
Activitatea de detectiv particular poate fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate profesional.

Art. 5
Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are cetatenia romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic ...[citeste tot]

Capitolul III - Drepturile si obligatiile detectivului particular, ale societatilor specializate si ale cabinetelor individuale in care acesta isi desfasoara activitatea

Art. 11
(1) In exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii in legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si imprejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta ...[citeste tot]

Capitolul IV - Sanctiuni

Art. 16
Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala

Art. 17
Incalcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum si declararea de date false prin actul prevazut la art. 6 lit ...[citeste tot]

Capitolul V - Dispozitii finale

Art. 25
Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, cu ...[citeste tot]

Contact telefonic
Tel.: 0234 522 236
Tel.: 0741 244 457
Tel.: 0721 204 382
Fax: 0234 576 158
specialdetect@yahoo.com